TẠP DỀ SIMILI CHỐNG NƯỚC – TD02

Giá liên hệ

  • Mã sản phẩm: TD02
  • Chất liệu: Simili.
  • Kích cỡ: Ngang: 50cm, dài 1,2 mét.
  • Ứng dụng: Tạp dề simili xanh chống nước được dùng cho công nhân ngành thủy sản, thực phẩm chống bắn nước vào người công nhân.