NÓN LƯỚI TRÙM TÓC CÔNG NHÂN – NLDP08

Giá liên hệ

  • Mã sản phẩm: NLDP08
  • Chất liệu: Vải Kate Silk, vải kaki 65/35, vải Si….. Kết hợp với vải lưới
  • Nước sản xuất: Việt Nam
  • Màu sắc: Màu xanh bích hoặc tùy theo yêu cầu.
  • Ứng dụng: Nón vải lưới trùm tóc cho công nhân dùng  trùm tóc giúp ngăn tóc rụng vào sản phẩm, thực phẩm. Ngành hay sử dụng nón này là ngành thực phẩm, dệt, thủy sản, bao bì….